Català

Manifest de suport a les mobilitzacions per la democràcia des de les Universitats i els centres

d'investigació


Les/els sotasignants, com a persones pertanyents al PDI (Personal Docent i Investigador), al

PAS (Personal d'Administració i Servei), i a l'estudiantat tant d'universitats com de centres

d'investigació, recolzen les mobilitzacions que s'estan produint en l'estat espanyol:


Des del dia 15 de Maig milers de persones (la majoria joves) ocupen els carrers i les places

del nostre país demanant més democràcia i menys mercat. Molta gent ens hem indignat i ho

estem demostrant al carrer. S'ha complert un somni de tants que ens queden per complir, i si

no ens deixen somiar, no els deixarem dormir.


Moltes persones de la universitat estem participant activament en aquest moviment que està

naixent amb gran força.


Malgrat les resistències dels mitjans de comunicació, de les Juntes Electorals i de la policia (o

potser gràcies a ells), les concentracions, les posteriors acampades i les xarxes de difusió en

facultats, centres de treball, pobles i barris, es van a succeir, com a mínim, fins al diumenge 22

de Maig.


Esperem que aquest moviment continue i ens comprometem a promoure processos

democratitzadors s també des de i les nostres Universitats.


Finalment, amb aquesta crida volem animar a tothom al fet que contribuïsca amb totes les

seves forces a construir aquest moviment, a construir més democràcia i a acabar amb la

dictadura dels mercats.