Polska

My, niżej podpisani pracownicy uczelni wyższych (nauczyciele akademiccy, doktoranci, personel administracyjny i techniczny) oraz studenci zarówno uniwersytetów, jak i innych placówek badawczych, pragniemy wyrazić swoje poparcie dla demonstracji, które aktualnie mają miejsce w Królestwie Hiszpanii.

Od 15 maja tysiace osób (głównie młodych) okupuje place i ulice naszego kraju, domagając się większej demokratyzacji i poprawienia stanu gospodarki. Wiele osób jest niezadowolonych z obecnej sytuacji i chce okazać swoj sprzeciw na ulicach miast. Spełniło się jedno z naszych marzeń, ale jeszcze wiele pozostaje do spełnienia. Jeśli politycy nie pozwolą nam marzyć, my im nie pozwolimy zasnąć.

Wiele osób związanych z uczelniami wyższymi bierze aktywny udział w tych działaniach, które wybuchły z ogromną siłą.

Pomimo oporu ze strony mediów, organów wyborczych i policji (a może właśnie dzięki niemu), manifestacje będą kontynuowane przynajmniej do 22 maja.

Mamy nadzieję, że nasz ruch będzie się rozwijał i zapewniamy dalszą walkę o demokratyzację w obrębie i poza naszymi uniwersytetami.

Na koniec tego wezwania chcielibyśmy zachęcić wszystkich, aby przyczynil się w maksymalnym stopniu do tworzenia tego ruchu, do budowy lepszej demokracji i do zakończenia dyktatury pieniądza.