jueves, 19 de mayo de 2011

Wersja polski: (versión polaca)

My, niżej podpisani pracownicy uczelni wyższych (nauczyciele akademiccy, doktoranci, personel
administracyjny i techniczny) oraz studenci zarówno uniwersytetów, jak i innych placówek
badawczych, pragniemy wyrazić swoje poparcie dla demonstracji, które aktualnie mają miejsce w
Królestwie Hiszpanii.

Od 15 maja tysiące osób (głównie młodych) okupuje place i ulice naszego kraju, domagając się
większej demokratyzacji i poprawienia stanu gospodarki. Wiele osób jest niezadowolonych
z obecnej sytuacji i wyszło na ulice, by okazać swój sprzeciw. Spełniło się w ten sposób jedno
z naszych marzeń, ale jeszcze wiele pozostaje do spełnienia. A jeśli politycy nie pozwolą nam
marzyć, my nie pozwolimy im zasnąć.

W tych działaniach, które wybuchnęły z wielką siłą, bierze również aktywny udział wiele osób
związanych z uczelniami wyższymi.

Pomimo oporu ze strony mediów, organów wyborczych i policji (a może właśnie dzięki niemu),
manifestacje wciąż są kontynuowane.

Mamy nadzieję, że nasz ruch będzie się rozwijał. Zamierzamy prowadzić dalszą walkę o
demokratyzację, w obrębie naszych uniwersytetów i poza nim.

Na koniec tego wezwania – chcielibyśmy zachęcić wszystkich, aby przyczynili się
w jak największym stopniu do tworzenia tego ruchu, do budowy lepszej demokracji i do
zakończenia dyktatury pieniądza.
ABY POPRZEC TEN MANIFEST, KLIKNIJ TUTAJ:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHp6QlRBeExVUU11WFdZZ1o1NGcwR0E6MQ

No hay comentarios:

Publicar un comentario